Szkolenia unijne

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Profesjonalne BEZPŁATNE szkolenie dotyczące podniesienia kwalifikacji z zakresu nowoczesnych technik zarządzania nieruchomościami oraz wykorzystania narzędzi IT w pracy zarządcy w ramach projektu pt. „Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego.

Do kogo skierowane są szkolenia?

  • Projekt skierowany jest w do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (80 firm) i ich pracowników (75K; 50M) z obszaru woj. Wielkopolskiego,
  • Wsparcie skierowane będzie do przedsiębiorstw prowadzący działalność w związaną z obsługą rynku nieruchomości (PKD 2007: Sekcja L, Dział 68)
  • Projekt skierowany jest osób w wieku 50+ lata pracujących na podstawie umowy o pracę (oddelegowanych na szkolenie przez pracodawców) i osób samozatrudnionych zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, kadry kierowniczej i właścicieli firm.
Szkolenia skierowane są również do osób niepełnosprawnych (sala przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych).

Kto jest organizatorem szkoleń?

Szkolenia organizuje profesjonalna firma usługowo – szkoleniowa: Wielkopolskie Centrum Nieruchomości Sp. z o.o. O jej sile stanowi elitarny zespół praktyków o bogatym doświadczeniu potwierdzonym pomyślną współpracą z wieloma znaczącymi korporacjami oraz instytucjami, firmami i osobami prywatnymi.

Jaki jest program szkoleń?

Oferowane na szkoleniach materiały dydaktyczne oraz formy zajęć dydaktycznych i przekazywania wiedzy będą skierowane w odpowiedniej formie do kobiet i do mężczyzn, aby ułatwić przyswajanie wiedzy w efektywny sposób. Proces przeprowadzania szkoleń będzie wykorzystywać: case study, miniwykłady, warsztaty komputerowe i action learning.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma prestiżowy certyfikat ukończenia szkolenia przyznawany przez Wielkopolskie Centrum Nieruchomości Sp. z o.o.

Uczestnicy posiadający licencje zawodowe otrzymają ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SZKOLEŃ W RAMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (24 pkt)

Program szkoleń:

 

NOWOCZESNY RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Tendencje rozwoju rynku nieruchomości i jego aktualne uwarunkowania prawne i ekonomiczne, obsługa programów wykorzystywanych do obsługi nieruchomości, metody oceny opłacalności i ryzyka w inwestowaniu, zadania administratorów i operatorów obiektów prywatnych, sportowo-rekreacyjnych, edukacyjno – wychowawczych, służby zdrowia, Rola doradcy rynku nieruchomości, dobre praktyki w sprawach cywilnych związanych z mieszkalnictwem oraz relacjami mieszkańców lokali z właścicielami nieruchomości.
64 godziny szkolenia przeprowadzanego w 12 osobowych grupach w trybie weekendowym.

TECHNIKA PRACY ADMINISTRATORÓW NIERUCHOMOŚCI

Warsztaty praktyczne skierowane do administratorów i zarządców nieruchomości w zakresie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych, obowiązków związanych z zarządzaniem nieruchomościami, prawidłowego rozliczania mediów, obliczania efektywności w inwestowaniu, elektronicznego zarządzania nieruchomościami, nowoczesnego rozwiązywania problemów i wypracowywania oszczędności w
gospodarowania nieruchomościami.
48 godzin szkolenia przeprowadzanego w 8 osobowych grupach w trybie weekendowym.

DOSKONALENIE STANDARDÓW ZAWODOWYCH

Szkolenie realizowane w formie seminarium mającego na celu doskonalenie warsztatu pracy osób zajmujących się obsługą rynku nieruchomości, (pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowi, doradcy nieruchomości, notariusze, architekci). Seminarium będzie realizowane z następującej tematyki: Odpowiedzialność cywilna związana z nieruchomościami, plany zarządzania i administrowania nieruchomościami, umowa o zarządzaniu jako umowa o świadczenie usług, stosowanie przepisów przeciwpożarowych, procedura przejęć nieruchomości w zarząd, sposoby poniesienia konkurencyjności firm w sektorze rynku nieruchomości, sposoby szukania rozwiązań w zakresie techniki pracy w sektorze obsługi rynku nieruchomości.
18 godzin seminarium przeprowadzanego w 25 osobowych grupach w trybie weekendowym.

SZKOLENIA Z ZAKRESU PODNOSZENIA KOMPETENCJI IT KADRY NIERUCHOMOŚCI ECDL Start – dla osób początkujących „Podstawy technik informacyjnych i komunikacyjnych”

ECDL Core – dla osób zaawansowanych „Grafika menadżerska i prezentacyjne oraz elektroniczne bazy danych w zakresie zarządzanie nieruchomościami

Jaka jest forma szkoleń?
Szkolenia będą przeprowadzone zależnie od tematyki w 6 lub 8 edycjach, zróżnicowanych pod względem lokalizacji, w okresie od 1 kwietnia 2013 roku do 30 września 2014 roku. Każda grupa będzie miała zajęcia w co drugi weekend – 2 dni szkoleniowe po 6 lub 8 godzin dziennie.

Szkolenia prowadzone są przez kompetentnych trenerów, praktyków oraz informatyków z minimum dwuletnim doświadczeniem w branży.

W trakcie zajęć każdy uczestnik otrzyma pakiet materiałów szkoleniowych. Podczas każdego szkolenia zapewniamy bezpłatny catering, a także poczęstunek kawowy.

PARTNER MERYTORYCZNY PROJEKTU:
– WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU RYNKU NIERUCHOMOŚCI

PARTNERZY WSPIERAJĄCY :
– STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
– WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
– WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

Przejdź do formularza zgłoszeniowego.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt:

WIELKOPOLSKIE CENTRUM NIERUCHOMOŚCI SP Z O.O.

60-789 Poznań, ul. Iłłakowiczówny 7
61-479 Poznań, ul. Wspólna 40
Tel. 61/222 69 69 / Fax. 61/8 300 613
szkolenie@wcn.org.pl

Rekrutacja trwa od kwietnia 2013 do lutego 2014 roku.

Serdecznie zapraszamy.

www.wcn.org.pl

Oferta działek