Wielkopolskie Centrum Nieruchomości sp.z.o.o działa na rynku nieruchomości od 2000 roku i wpisane zostało do Rejestru sądowego KRS pod numerem 000022378.
WCN prowadzi wielostronną działalność usługową związaną z obsługą rynku nieruchomości, szkoleniami zawodowymi, projektowaniem i budownictwem .Jesteśmy firmą o bogatym doświadczeniu zwłaszcza w zakresie obsługi rynku nieruchomości: pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami i doradztwa w inwestowaniu.
W zakresie szkoleń zawodowych od 14 lat prowadzimy kursy, warsztaty i praktyki przygotowujące osoby do wykonywania usług związanych z pośrednictwem, zarządzaniem,rzeczoznawstwem majątkowym.
W ostatnich 10 latach WCN przygotował przeszło 1100 osób do wyspecjalizowanej działalności na rynku nieruchomości. Gwarantem wysokiego poziomu szkolenia i doskonalenia w technikach pracy jest kadra WCN wykładowców prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne składająca się z 22 osób w tym 7 osób posiadających tytuły naukowe.
WCN realizuje projekty unijne dla Wielkopolski służąc wsparciem merytorycznym w zakresie wiedzy prawniczej, ekonomicznej, i zawodowej na organizowanych kursach, seminariach i praktykach.
WCN posiada ogromny potencjał merytoryczny i organizacyjny w przygotowywaniu do sprzedaży nieruchomości o prestiżowym znaczeniu na terenie całego kraju.Posiadamy również kilkuletnie kontrakty zagraniczne z potencjalnymi nabywcami nieruchomości w Polsce. Służymy w tym zakresie wiedzą i pomocą.

 

Biuro i sale wykładowe WCN znajdują się przy ulicy ul. M. Langiewicza 18/2, 61-502 Poznań.
Tel. 61-222-69-69 Fax. 61-224-51-10 e-mail: info@wcn.org.pl , WWW: www.wcn.org.pl

Wielkopolskie Centrum Nieruchomości ściśle współpracuje w zakresie rozwiązywania problemów na rynku nieruchomości z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Rynku Nieruchomości.
Od 2000 roku WCN wykonuje usługi związane z administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami należącymi do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. W tym zakresie wykonujemy pełen wachlarz usług zarządcy nieruchomości w ramach zwykłego zarządu.
Aktualnie WCN zarządza ponad 22.000 m2 powierzchni korzystając z nowoczesnego programu komputerowego ,,MIESZCZANIN”. Pomagamy w organizowaniu wspólnot mieszkaniowych oraz w przygotowywaniu zebrań założycielskich. 

Biuro Administrowania i Zarządzania Nieruchomościami WCN mieści się w Poznaniu przy ulicy ul. M. Langiewicza 18/2. tel. (0-61) 8-302-507 

Zapraszamy do współpracy

 

Nasi partnerzy

Biura nieruchomości PoznańBiura nieruchomości Poznań

Oferta działek