Studium podyplomowe

logowcn logo

REKRUTACJA TRWA !!

 Rozpoczęcie zajęć: październik 2019

Zgłoszonych: 3/16

Wielkopolskie Centrum Nieruchomości  ogłasza nabór na Studium Podyplomowe z Wyceny Nieruchomości. Studium Podyplomowe na rok akademicki 2017/2018 organizowane jest w ramach Wyższej Szkoły Inżynierii Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu .

Wszystkie zajęcia w ramach Studium Podyplomowego odbywają się w salach WCN w Poznaniu.

Po zakończeniu Studium proponujemy absolwentom miejsca na 6 miesięcznych praktykach po obniżonej cenie oraz konsultacje przygotowujące do egzaminu państwowego.

Rekrutacja na Studium Podyplomowe odbywają się bez egzaminu wstępnego. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i kompletność wymaganych dokumentów.

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

–                   kwestionariusz studenta (wzór w załączniku)

–                   dyplom ukończenia studiów wyższych (dyplom z uzyskanym tytułem: magistra, inżyniera, licencjata)

–                   potwierdzenie wniesienia opłaty za studia

–                   jedno zdjęcie legitymacyjne (podpisane na odwrocie)

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów: 61 222 6969, 691 403 638, 502 332 004

e-mail: wcnszkolenie@wp.pl    

Czas trwania Studium: dwa semestry. Zjazdy odbywają się 2x  w miesiącu, w soboty i niedziele, od godziny 9:15 do 15:15 w salach WCN przy ul. Wspólnej 40  (I piętro).

Program Studium Podyplomowego w zakresie Wyceny Nieruchomości jest zgodny z minimum programowym podanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 roku.

W I semestrze słuchacze zapoznają się z następującymi tematami:

I. Podstawy wiedzy z zakresu prawa

 • Część ogólna prawa cywilnego
 • Podstawy prawa rzeczowego.
 • Podstawy prawa zobowiązań
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
 • Źródła informacji o nieruchomościach
 • Gospodarka przestrzenna
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
 • Gospodarka rolna, leśna i wodna
 • Ochrona danych osobowych
 • Zamówienia publiczne

II. Podstawy wiedzy ekonomicznej

 • Podstawy ekonomii
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 • Elementy finansów i bankowości
 • Podstawy matematyki finansowej
 • Podstawy statystyki i ekonometrii
 • Elementy rachunkowości

III. Podstawy wiedzy technicznej

 • Podstawy budownictwa
 • Przegląd technologii w budownictwie
 • Proces inwestycyjny w budownictwie
 • Eksploatacja nieruchomości
 • Podstawy kosztorysowania
 • Udział w lustracji obiektów sportowych i deweloperskich (mieszkaniowych)

II semestr, obejmuje następujące tematy:

IV. Rzeczoznawstwo majątkowe 

 • Status prawny rzeczoznawcy majątkowego
 • Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych
 • Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego
 • Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości
 • Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
 • Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
 • Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych
 • Wycena nieruchomości zurbanizowanych
 • Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami
 • Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
 • Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
 • Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
 • Wycena masowa
 • Dokumentacja procesu wyceny
 • Doradztwo na rynku nieruchomości

Opłaty Studium Podyplomowego:

a) 200 zł opłaty wpisowej

b) 3.750 złotych przy płatności jednorazowej

lub

I semestr – 2.050 zł

II semestr – 2.050 zł

UWAGA!!! Przy zgłoszeniu do dnia 30.11.2017 r. cena wynosi:

a.) 200 zł opłaty wpisowej

b.) 3.250 zł przy płatności jednorazowej.

lub

ratalnie: 5 x 720 zł

Nr konta:  34 1240 3767 1111 0010 3784 2555

Wielkopolskie Centrum Nieruchomości Sp. z o.o.

ul. Wspólna 40

61-479 Poznań

Zajęcia teoretyczne w ramach Studium Podyplomowego prowadzone będą przez naukowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doświadczonych architektów i urbanistów, doradców rynku nieruchomości oraz wieloletnich rzeczoznawców majątkowych. Kierownikiem Studium jest prof. zw. dr hab. Henryk Gawron.

W przypadku nieuzbierania się minimalnej liczby uczestników WCN zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć lub przesunięcia terminu rozpoczęcia zajęć.

Ilość miejsc ograniczona

Dokumenty do pobrania:

kwestionariusz studenta SP

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów: 61 222 6969, 691 403 638, 502 332 004

e-mail: wcnszkolenie@wp.pl    

Oferta działek