Wycena nieruchomości

Wielkopolskie Centrum Nieruchomości działające 15 lat na rynku szkoleniowym ogłasza nabór na Studium Podyplomowe z Wyceny Nieruchomości. Studium Podyplomowe na rok akademicki 2017/2018 organizowane jest w ramach Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu. Wszystkie zajęcia w ramach Studium Podyplomowego odbywają się w salach WCN w Poznaniu.

 

 

Po zakończeniu Studium gwarantujemy absolwentom miejsca na 6 miesięcznych praktykach po obniżonej cenie oraz konsultacje przygotowujące do egzaminu państwowego.

 

Rekrutacja na Studium Podyplomowe odbywają się bez egzaminu wstępnego. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i kompletność wymaganych dokumentów.

 

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

–                   kwestionariusz studenta (wzór w załączniku)

–                   dyplom ukończenia studiów wyższych

–                   zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste)

–                   potwierdzenie wniesienia opłaty za studia

–                   oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych

–                   jedno zdjęcie legitymacyjne (podpisane na odwrocie)

 

Osoby przyjęte na Studium Podyplomowe zostaną poinformowane mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów: 612226969, 691403638, 502332004

oraz na stronie internetowej: http://www.wcn.org.pl/

 

e-mail: szkolenie@wcn.org.pl

 

 

Czas trwania Studium: dwa semestry, zjazdy odbywają się 2 – 3 razy w miesiącu, w soboty i niedziele, od godziny 9:00 do 15:15 w salach WCN przy ul. Wspólnej 40  (I piętro).

 

Program Studium Podyplomowego w zakresie Wyceny Nieruchomości jest zgodny z minimum programowym podanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 roku.

 

 

W I semestrze, w okresie od Marca 2018  roku do Czerwca 2018 roku słuchacze zapoznają się z następującymi tematami:

 

I. Podstawy wiedzy z zakresu prawa

 • Część ogólna prawa cywilnego
 • Podstawy prawa rzeczowego.
 • Podstawy prawa zobowiązań
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
 • Źródła informacji o nieruchomościach
 • Gospodarka przestrzenna
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
 • Gospodarka rolna, leśna i wodna
 • Ochrona danych osobowych
 • Zamówienia publiczne

 

II. Podstawy wiedzy ekonomicznej

 • Podstawy ekonomii
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 • Elementy finansów i bankowości
 • Podstawy matematyki finansowej
 • Podstawy statystyki i ekonometrii
 • Elementy rachunkowości

 

III. Podstawy wiedzy technicznej

 • Podstawy budownictwa
 • Przegląd technologii w budownictwie
 • Proces inwestycyjny w budownictwie
 • Eksploatacja nieruchomości
 • Podstawy kosztorysowania
 • Udział w lustracji obiektów sportowych i deweloperskich (mieszkaniowych)

 

 

II semestr, w okresie od Kwietnia 2018 roku do lipca 2018, obejmuje następujące tematy:

 

IV. Rzeczoznawstwo majątkowe 

 • Status prawny rzeczoznawcy majątkowego
 • Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych
 • Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego
 • Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości
 • Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
 • Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
 • Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych
 • Wycena nieruchomości zurbanizowanych
 • Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami
 • Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
 • Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
 • Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
 • Wycena masowa
 • Dokumentacja procesu wyceny
 • Doradztwo na rynku nieruchomości

 

 

W okresie od 15 lipca dowrześnia 2018 roku przewiduje się seminarium i egzamin dyplomowy

 

Opłaty Studium Podyplomowego:

UWAGA PROMOCJA !

200 zł opłaty wpisowej

3.400 zł opłata jednorazowa – przy zgłoszeniu do końca Listopada 2017

Przy opłacie ratalnej

I semestr- 1800 zł

 

II semestr – 1800 zł

 

 

Nr konta:  34 1240 3767 1111 0010 3784 2555

 

 

Zajęcia teoretyczne w ramach Studium Podyplomowego prowadzone będą przez naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doświadczonych architektów i urbanistów, doradców rynku nieruchomości oraz wieloletnich rzeczoznawców majątkowych. Kierownikiem Studium jest prof. zw. Dr hab. Henryk Gawron.

 

Ilość miejsc ograniczona

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy sp

Uwaga zmiana lokalizacji!

Od dnia 24.04.2017r. Biuro Szkoleń oraz sala wykładowa będą mieścić się w Poznaniu przy ul. Wspolnej 40 – I piętro.

W przypadku pytań proszę o kontakt tel. 691 403 638 lub 502 332 004.

Oferta działek