Administrator nieruchomości

Wielkopolskie Centrum Nieruchomości i Wielkopolskie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Rynku Nieruchomości zapraszają na szkolenia przygotowujące do usług związanych z obsługą rynku nieruchomości

„ADMINISTRATOR NIERUCHOMOŚCI”

 Termin rozpoczęcia kursu: kwiecień 2015 roku.

Kurs przygotowujący teoretycznie i praktycznie do wykonywania usług w zakresie administrowania nieruchomościami.

Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota, niedziela) przez około dwa miesiące czasu (60 godzin).

Program zajęć:

 1. Mienie jako kategoria prawa cywilnego
 2. Prawo rzeczowe
 3. Stosunki cywilno – prawne
 4. Gospodarka nieruchomościami
 5. Gospodarka przestrzenna
 6. Przejmowanie nieruchomości do administrowania
 7. Administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi (prywatnymi, wspólnotami, spółdzielniami)
 8. Administrowanie nieruchomościami niemieszkalnymi
 9. Eksploatacja nieruchomości
  • prowadzenie kartotek zasobów
  • zaopatrywanie w wodę, ochrona środowiska i utrzymanie czystości
  • gospodarka energią cieplną w budynku
  • rozliczanie mediów
  • zarządzenie najmem
 1. Obsługa techniczna nieruchomości
  • przeglądy techniczne
  • prace konserwacyjne i remontowe
  • plany zarządzania i remontów
  • obsługa programu komputerowego
 1. Ćwiczenia praktyczne w zakresie przygotowania ofert oraz czynności administrowania nieruchomościami

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby z co najmniej średnim wykształceniem. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikat:

 • Nowoczesnych Kadr Rynku Nieruchomości – „Administrator Nieruchomości”

Cena kursu: 990 zł brutto

W przypadku wpłaty całej kwoty jednorazowo na konto – zniżka 5%

Istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach (pierwsza rata €“ przed rozpoczęciem kursu, druga  najpóźniej dwa tygodnie od chwili rozpoczęcia kursu)

- w przypadku, gdy firma wysyła więcej niż jednego pracownika na kurs €“ zniżka 5% dla każdego uczestnika kursu.

 

Wymagane dokumenty:

 • wypełniona deklaracja udziału
 • dowód wpłaty na konto nr: 34 1240 3767 1111 0010 3784 2555

Ilość miejsc ograniczona

Zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzane będą przez doświadczonych zarządców nieruchomościami, prowadzących szkolenia w tej branży od co najmniej 10 lat.

Zajęcia odbywają się w sali szkoleniowej WCN w Poznaniu na ul. Towarowej.

Przewidywany termin rozpoczęcia kursu: kwiecień 2015 r.

 

Absolwenci naszego kursu zostaną umieszczeni w rejestrze administratorów/zarządców posiadających certyfikat „Nowoczesnych Kadr Rynku Nieruchomości” prowadzonego przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Rynku Nieruchomości.

Do pobrania formularz zgłoszeniowy: Karta zgłoszeniowa na administratora

Oferta działek